xxZnalezione obrazy dla zapytania obrazy Jezusa na weselu
                        28.  NIEDZIELA      ZWYKŁA 
                                             (15  pażdziernik  2017 r.)"Poznaj, chrześcijaninie, swoją godność !". Czy staramy się o wyciągnięcie wszystkich koniecznych wniosków z faktu Chrztu świętego, przez który otrzymaliśmy łaskę uświęcającą - ową ewangeliczną "szatę godową" ? .  Stwórca udzielił jej nam i zobowiązał do jej rozwijania oraz współpracy z nią, bo wybrał nas po to, abyśmy otrzymali obiecane dziedzictwo. "Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych"  - mówi do nas Zbawiciel. "Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie ! wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie" (Mt 7, 21).  Czy staramy się pełnić wolę Ojca w czasach i okolicznościach, w jakich z Jego woli wypadło  nam żyć ? 

"Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych" (Mt 22, 14), powinno być dla nas przestrogą przed odkładaniem  troski o własne zbawienie "na potem"... !  Nasze zbawienie, czyli zjednoczenie z Bogiem, dokonuje się  "d z i ś" , czyli każdego dnia !

Z darem modlitwy w intencji całej Służby Zdrowia z racji ich Patrona - św. Łukasza - 18.X.,-

                                                                                                                       ks. Andrzej 
                          
                              27.  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
                                             ( 08. 10. 2017  rok)

"Kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła"  (Mt 21, 42).

W przypowieści ewangelicznej, którą słyszymy w pażdziernikową niedzielę, mowa jest o złych użytkownikach winnicy. Do owych dzierżawców właściciel posyłał różnych ludzi, aby odebrali od nich plon należny właścicielowi. Lecz ci, "jednego pobili, drugiego zabili, trzeciego obrzucili kamieniami",  a syna gospodarza "wyrzucili z winnicy i zabili",  aby posiąść jego dziedzictwo (Mt 21, 35. 39). Czyż można się dziwić gniewnej reakcji pana owych dóbr,który gdy przybędzie, "nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę   innym rolnikom, takim, którzy będą mu oddawali plon we właściwej porze" ? (Mt 21, 41).

Przypowieść o winnicy, którą dziś słyszymy w czytaniach liturgicznych, odnosi się do nas, do każdego z nas ! Przecież w psalmie responsoryjnym śpiewamy słowa "Winnicą Pana jest dom Izraela" (Iz 5, 7). Symbolika biblijna  ma tutaj sens ogólnoludzki: dotyczy ludzi żyjących nie tylko w kręgu kultury agrarnej, lecz także ich potomków, których egzystencję kształtują zatrute odpadkami przemysłowymi rzeki, skażone zanieczyszczeniami powietrze i nie nadająca się do uprawy gleba -  smutna cena, jaka płacimy za tzw. postęp cywilizacyjny. Od człowieka bowiem zależy, jakie warunki stworzy dla swej egzystencji; on również rozstrzyga, jaki będzie jego wieczny los...

Z darem modlitwy za tych, którzy zle pracują w winnicy  pańskiej,- 
                                                                                                                                ks. Andrzej


           PAŻDZIERNIK   -  RÓŻANIEC   MODLITWĄ   ŻYCIA

Znalezione obrazy dla zapytania obrazy dzieci z różańcem
                        "Jak  paciorki  różańca, przesuwają   się chwile,
                        
                                      Nasze   smutki,  radości   i   blaski,

                                      A   Ty   Bogu  je zanieś,  połączone   w  różaniec,

                                      Święta   Panno,  Maryjo,  pełna  łaski." (z pieśni)

Poruszając się po naszej Stolicy, dostrzegam, że coraz częściej można spotkać w środkach komunikacji pasażerów, którzy przemieszczając się, trzymają w ręku różaniec. Czasem nawet ośmielam się prosić o jedną Zdrowaśkę... To piękny widok, niespotykany onegdaj. To kolejny rok, kolejny w naszym  życiu miesiąc różańcowy. Jak go przeżyjemy ? 

W Różańcu prostota i wielkość, mistyka i prozaiczność mają wspólne imię -modlitwa. Rytm modlitwy różańcowej  towarzyszy człowiekowi w jego codzienności. Kto się modli, przemienia się wewnętrznie. Maryja wprowadza człowieka w rytm życia Jezusa. To modlitwa, która wprowadza balsam nadziei  pośród ciemności i zdrady, klęski i kruchości. 

Mobilizujmy się w tym nowym miesiącu, aby w świątyniach, kaplicach,domach brać do rąk święty różaniec. Uczmy się w pełni poznawać Chrystusa od Maryi - Tej z Fatimy, Lourdes, Czarnej  Madonny. Upadabniajmy się z Maryją poprzez paciorki różańca do Jej Bożego Syna i prośmy Ją w naszych bolączkach i trudnościach, a także głośmy całemu światu,  że On żyje...

Idżmy z Maryją przez życie. Ona wyciąga do każdego z nas swoją matczyną dłoń. Obyśmy w tym 2017 roku, w Jej wyjątkowym miesiącu, tej dłoni nie odtrącali... !