TRZECIA  NIEDZIELA   ADWENTU
                            GAUDETE   -    RADOŚCI 
                                      (17   grudnia   2017  rok)

Znalezione obrazy dla zapytania obrazy na 3 niedzielę adwentu

"Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości,
  by wszyscy uwierzyli  w  Niego"   (J 1, 7).

Po zakończeniu niedzielnej Mszy świętej, wyjdziemy z kościoła, czy kaplicy, aby udać się do swoich domów. Na zewnątrz nic się nie zmieni. Środki masowego przekazu, w zależności od "nastawienia" będą "karmić" nas różnymi wiadomościami. Niedzielny obiad, telewizor, może kino, spacer, ot, taki zwykły niedzielny porządek.

Większość z nas uczestniczy we Mszy  świętej, podczas której w Ewangelii słyszymy o dziwnym proroku znad Jordanu, który mówił o sobie, że "został posłany, aby zaświadczyć o Światłości" (J 1, 8). Na pytania słuchaczy odpowiada: "Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską"(J 1, 23). Już tyle razy słyszeliśmy opowiadania o Janie Chrzcicielu, ze słowa te może już nam zblednęły

W gonitwie życia warto zatrzymać się i postawić sobie pytanie:  Po co żyję ?  Czego szukam ? Dokąd  zmierzam ? Na co czekam ? 

Gdy po zakończeniu  Mszy św. wyjdziemy z kościoła,  aby udać się do swoich domów, na zewnątrz nic się nie zmieni. Czy słuchając Bożego słowa, w świetle którego winniśmy kształtować swoje życie, uświadomiliśmy sobie lepiej, na kogo czekamy ? Czy to niedzielne słowo zachęciło nas do osobistej refleksji nad celem i sensem swego życia ?

Z darem modlitwy za polskie rodziny szczególnie rozbite i nieszczęśliwe,-
                                                                                                                                 ks. Andrzej 
                                                         
                                            


xx             Znalezione obrazy dla zapytania obrazy adwentu                                                     
ADWENTOWE   REFLEKSJE 

CZUWAĆ, to znaczy rozglądać się ...,
                    to oczekiwać na powtórne przyjście P. Jezusa,
                    to znaczy czekać na kogoś...,
                    to znaczy czekać na coś...,
                    to znaczy czekać na spotkanie z Bogiem,
                    to znaczy nie przerywać czekania,
                    to znaczy być przygotowanym na wszystko...,
                    to znaczy bywać w Kościele...,
                    to znaczy, że ktoś cię wspiera...,
CZUWANIE    to   WYCZEKIWANIE...
                    BY ODNALEŹĆ DZIECIĘ
                    W CZYICHŚ OCZACH, UŚMIECHU, SERCU...
                    W  TOBIE...
                    W  TWOJEJ  MIŁOŚCI ... 
xxZnalezione obrazy dla zapytania obrazy jana chrzciciela
                          DRUGA   NIEDZIELA   ADWENTU 

                                            (10  grudnia   2017  rok)

"PRZYGOTUJCIE  DROGĘ  PANU,  PROSTUJCIE   JEGO  ŚCIEŻKI" (Mk 1, 3).

"Ludu  Boży, oto  Pan  przyjdzie,  by  zbawić  narody;  Pan da  posłyszeć  swój głos  pełen   chwały i  uraduje   się  wasze  serce"  (Antyf do  Mszy św.). 

Przeżywany  Adwent  wzywa nas wszystkich do ożywienia  naszej wiary. W drugą niedziele staje przed nami św. Jan Chrzciciel - człowiek żywej i głębokiej wiary.  W oparciu  o wiarę wzywał naród wybrany, a  dziś wzywa każdego z nas - ludzi XXI wieku - do przygotowania się  na przyjście   Pana. Nie ma według niego lepszego przygotowania, jak nawrócenie się i pojednanie z Panem Bogiem. Stąd słyszymy jego wołanie:    "Przygotujcie drogę Panu, prostujcie Jego ścieżki"(Mk 1, 3). 

Posłuszni  wezwaniu wielkiego poprzednika Jezusa Chrystusa, w wielkiej pokorze , a także skrusze,  przygotujmy już dziś, w tę drugą niedzielę Adwentu nasze serca na wielki dzień naszego  pojednania. 

Z darem modlitwy za ludzi wątpiących i szukających właściwej drogi życia,- 
                                                                                                                        ks. Andrzej 
                                               A  D  W  E  N  T    
Znalezione obrazy dla zapytania obrazy na adwent
     "DUCH,  KTÓRY  UMACNIA  MIŁOŚĆ"

Rozpoczynamy dziś nowy  rok kościelny. Tak jak w roku kalendarzowym  mamy różne pory roku, tak w roku kościelnym przezywamy poszczególne okresy liturgiczne. ADWENT  to pierwszy okres roku kościelnego. ADWENT, to czas czekania na przyjście Zbawiciela. Nie tylko na przeżywanie rocznicy Jego narodzenia w choinkowo-opłatkowej scenerii, ale przede wszystkim na spotkanie z Nim "w dniu ostatnim", do którego powinniśmy dorastać umacniani Ewangelią. 

Jezus mówi w tę pierwszą niedziele Adwentu - "CZUWAJCIE, BO NIE WIECIE, KIEDY PAN DOMU PRZYJDZIE" (Mk  13, 35).  Mamy więc -jak owi słudzy ewangeliczni - czuwać, aby przyszedłszy, nie zastał nas śpiących. Śpiących, tzn. tak zajętych swoimi małymi sprawami, że praktycznie niezdolnych do problemów najważniejszych, decydujących o ostatecznym losie człowieka - zbawieniu albo potępieniu. 

Czekanie i czuwanie to przewodnie idee Adwentu. Niech nie będą one dla nas tylko wzniosłymi ogólnikami. Niech będą czasem modlitewnego czuwania, czasem wyglądania Boga, tęsknoty za Nim, a może także Jego szukaniem. To piękny, grudniowy czas, dany nam przez Boga.Czas aby także naprawić to, co w życiu zepsuliśmy, czy zaniedbaliśmy. 

Jak zatem będzie wyglądało nasze adwentowe czuwanie ? Co chcemy zmienić ? Jakie zrobimy sobie postanowienia ? Jaki wreszcie dar przygotujemy Chrystusowi na dzień Jego narodzenia ?

Z darem modlitwy za przeżywających ten święty czas, abyśmy zrozumieli sens tegorocznego Adwentu i dobrze przygotowali się na przyjście Pana,-
                                                                                                                      ks. Andrzej